มันฝรั่งแท่งพันสาหร่าย ซี โรล ฟาร์มมันฝรั่งแท่งพันสาหร่าย ซีโรล ฟาร์ม รสหมึกย่างกลมกล่อม

การผสานความอร่อยที่ลงตัว
ของสาหร่ายย่างกับมันฝรั่งแท่ง
จนกลายเป็นมันฝรั่งแท่งพันสาหร่าย
“Z Roll Farm” ที่มาพร้อมความอร่อย
และประโยชน์จากสาหร่ายทะเล

หอมหมึกย่าง เผ็ด กลมกล่อมกำลังดี
ใหม่ จากเถ้าแก่น้อย

คุณค่าทางโภชนาการ

TVC

มันฝรั่งแท่งพันสาหร่าย ซี โรล ฟาร์ม มันฝรั่งแท่งพันสาหร่าย ซีโรล ฟาร์ม รสหมึกย่างกลมกล่อม