มันฝรั่งแท่งพันสาหร่าย ซี โรล ฟาร์มมันฝรั่งแท่งพันสาหร่าย ซีโรล ฟาร์ม รสกุ้งทอดครีมสลัด

การผสานความอร่อยที่ลงตัว
ของสาหร่ายย่างกับมันฝรั่งแท่ง
จนกลายเป็นมันฝรั่งแท่งพันสาหร่าย
“Z Roll Farm” ที่มาพร้อมความอร่อย
และประโยชน์จากสาหร่ายทะเล

รสกุ้งทอดครีมสลัด หอม หวาน เข้มข้น
ใหม่ จากเถ้าแก่น้อย

คุณค่าทางโภชนาการ

TVC

มันฝรั่งแท่งพันสาหร่าย ซี โรล ฟาร์ม มันฝรั่งแท่งพันสาหร่าย ซีโรล ฟาร์ม รสกุ้งทอดครีมสลัด