ข้าวโพดอบกรอบ เถ้าแก่ป๊อบเถ้าแก่ป๊อบ รสไวท์เชดด้าชีส และโนริสาหร่าย

หนึ่งเดียวในโลก
กับความอร่อยเน้น ๆ แบบใหม่
ตะวันออกพบตะวันตก
หอมโนริสาหร่าย มันส์เต็มคำกับไวท์เชดด้าชีส

คุณค่าทางโภชนาการ

TVC

ข้าวโพดอบกรอบ เถ้าแก่ป๊อบ เถ้าแก่ป๊อบ รสไวท์เชดด้าชีส และโนริสาหร่าย