ข้าวโพดอบกรอบ เถ้าแก่ป๊อบเถ้าแก่ป๊อบ รสคาราเมล

จัดเข้ม เคลือบคาราเมลเต็มๆ
เน้น ๆ ทุกเม็ด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

คุณค่าทางโภชนาการ

TVC

ข้าวโพดอบกรอบ เถ้าแก่ป๊อบ เถ้าแก่ป๊อบ รสคาราเมล