สาหร่ายทอดแผ่นใหญ่บิ๊กชีท รสต้มยำกุ้ง

สาหร่ายทอดแผ่นใหญ่เถ้าแก่น้อย ใช้สาหร่ายที่มีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย แล้วบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ชั้นดี
เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารและความกรอบ แผ่นใหญ่ กินง่ายๆ เหมือนปอกสาหร่ายเข้าปาก รสต้มยำกุ้ง มีโปรตีน และวิตามินบี2 สูง

คุณค่าทางโภชนาการ

สาหร่ายทอดแผ่นใหญ่เถ้าแก่น้อย ใช้สาหร่ายที่มีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย แล้วบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ชั้นดี เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารและความกรอบ แผ่นใหญ่ กินง่ายๆ เหมือนปอกสาหร่ายเข้าปาก รสต้มยำกุ้ง มีโปรตีน และวิตามินบี2 สูง

TVC

สาหร่ายทอดแผ่นใหญ่ บิ๊กชีท รสต้มยำกุ้ง