สาหร่ายทอดแผ่นใหญ่บิ๊กชีท รสคลาสสิค

สาหร่ายทอดแผ่นใหญ่เถ้าแก่น้อย ใช้สาหร่ายที่มีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย แล้วบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ชั้นดี
เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารและความกรอบ แผ่นใหญ่ กินง่ายๆ เหมือนปอกสาหร่ายเข้าปาก รสคลาสสิค มีโปรตีน และใยอาหารสูง

คุณค่าทางโภชนาการ

สาหร่ายทอดแผ่นใหญ่เถ้าแก่น้อย ใช้สาหร่ายที่มีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย แล้วบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ชั้นดี เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารและความกรอบ แผ่นใหญ่ กินง่ายๆ เหมือนปอกสาหร่ายเข้าปาก รสคลาสสิค มีโปรตีน และใยอาหารสูง

TVC

สาหร่ายทอดแผ่นใหญ่ บิ๊กชีท รสคลาสสิค