สาหร่ายทอดสาหร่ายทอด (รสเผ็ด)

สาหร่ายทอดเถ้าแก่น้อย ใช้สาหร่ายมีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย แล้วบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ชั้นดี เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารและความกรอบ อร่อยง่ายๆ ได้คุณค่าจากทะเล รสเผ็ด มีโปรตีน และใยอาหารสูง สูตรเจ

คุณค่าทางโภชนาการ

สาหร่ายทอด (Taokaenoi Fried Seaweed) สาหร่ายทอดเถ้าแก่น้อยใช้สาหร่ายที่มีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย แล้วบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ชั้นดี เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารและความกรอบ อร่อยง่ายๆได้คุณค่าจากทะเล รสเผ็ด มีโปรตีน และใยอาหารสูง สูตรเจ

TVC

สาหร่ายทอด สาหร่ายทอด (รสเผ็ด)